Skrotverkstad för förskolor och alla årskurser

/flicka-info-till-skolan.jpg

Hela klassen arbetar under ledning av konstnären Nito Vega och hans medarbetare. Arbetet inleds med att vi berättar om verksamhetsidén, visar materialet, föreslår möjliga övningar och ser till att de kan hantera verktygen. Därefter kan barnen börja undersöka, plocka isär, prova sig fram, testa sina idéer och skapa ”egna verk” av återbruksmaterial. 

Besöket planeras tillsammans med personal från skolan. Det fungerar bra att vara i ett vanligt klassrum. Självklart tar vi med verktyg och återbruksmaterial som vi transporterar själva till och från klassrummet. Vid arbetet med minst tio klasser avslutar vi med en utställning för hela skolan och föräldrarna.

------------------------------------------------------------------------------------------

Lilla skrotpaketet

En dag och två klasser. 90 min ink. 15 min. paus per klass. Gemensam planering ingår.

------------------------------------------------------------------------------------------ 

Mellanstora skrotpaketet

Tre dagar och sex klasser. 90 min ink. 15 min. paus per klass. Gemensam planering ingår.

------------------------------------------------------------------------------------------

Stora skrotpaketet och en utställning för hela skolan och föräldrarna

Fem dagar och tio klasser. 90 min ink. 15 min. paus per klass. Gemensam planering ingår.  

------------------------------------------------------------------------------------------

För bokning, kostnader eller andra frågor maila till info@skrotverkstad.se Vi kan även hjälpa till att formulera ett projekt för ”skapande skola” på temat återanvändning tillsammans med konstnären Nito Vega.